วิสัยทัศน์ : พันธกิจ : วัฒนธรรม
วิสัยทัศน์
วีซีเอส เอเชีย เป็นองค์กรชั้นนำด้านเหล็กและอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ที่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคไว้ใจเลือกใช้ เสมือนเป็นหุ้นส่วนสำคัญของทุกงานก่อสร้าง

 

 

พันธกิจ
นวัตกรรมใหม่
ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสินค้า-บริการเพื่อตอบความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ยอดเยี่ยม
เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการปรับปรุงพนักงาน ทักษะและความรู้ในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและมาตรฐาน
ความซื่อสัตย์ & ความรับผิดชอบต่อสังคม
การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม
คุณค่า
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากวัตถุดิบและธุรกิจหลักเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ความสำเร็จ
สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้างานเหล็กทุกกลุ่มด้วยผลิตภัณท์เหล็กที่หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้
สร้างช่องทางที่มีความสะดวกและการบริการที่รวดเร็วให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม
ค่านิยม
วัฒนธรรมของบริษัท และคนของเรา
รอบรู้ ครบวงจร
เชี่ยวชาญ
มุ่งมั่น ใส่ใจ
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ความรับผิดชอบ
สำหรับงานทั้งหมดที่กำหนดให้
เจ้าของ
คิดเสมือนว่าเป็นเจ้าของ
ความซื่อสัตย์ & ความสมบูรณ์
ที่มีต่อลูกค้าและ บริษัท
ความร่วมมือที่แข็งแกร่ง
สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะยาว