กิจกรรม

Build Professional Sika VCSAsia00a

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัมมนา ซิก้า สร้างช่างมืออาชีพ Build Professional by Sika จัดขึ้นโดย บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด และขอขอบคุณ บ.ซิก้า ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนที่ดีของเราตลอดมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม Classic Kameo บรรยากาศของงานที่เป็นไปอย่างกันเอง สนุกสนาน พร้อมทั้งสาระความรู้ที่ลูกค้าได้รับจากประสบการณ์ใช้งานจริงจากผลิตภัณฑ์ซิก้า โดยทางบริษัท วีซีเอสเอเชีย และซิก้า ได้จัดให้มีการแข่งขันปูกระเบื้องในงาน