กิจกรรม

Grand Openning

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558 ฝ่ายขาย และฝ่ายการตลาดตัวแทนจาก บจก.วีซีเอสเอเชีย เข้าร่วมงาน "Open house open future of innovation" เพื่อแสดงความยินดีกับ บจก.สินสงวนแอนด์ซันส์ในโอกาศเปิดอาคารโรงงานใหม่ และแสดงโชว์สินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในงานหม่