เหล็กชุบโลหะแบบ Hot-Tip Galvanizing
  • 26.jpg
  • HotDipGalvanizing01.jpg
  • HotDipGalvanizing02.jpg
  • HotDipGalvanizing03.jpg
  • HotDipGalvanizing04.jpg

ผลิตภัณฑ์เหล็กชุบโลหะแบบ hot-tip galvanizing หรือแบบจุ่มร้อน สามารถนำไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรมหลาย ประเภท ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ชิ้นงานเหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน จะมีชั้นเคลือบสังกะสี หนาตั้งแต่ 65 - 300 ไมครอน ทำให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อม  

มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม

Project information