เหล็กเคลือบสีกันสนิม
  • OxidePrimerCoatedPipe01.jpg
  • OxidePrimerCoatedPipe04.jpg
  • OxidePrimerCoatedPipe05.jpg

เหล็กเคลือบสีกันสนิม หรือ Oxide Primer Coated Pipe คือการนำเหล็กชนิดต่างๆ มาเคลือบด้วยสีเพื่อยืดอายุการใช้งานป้องกันการกัดกร่อน ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป งานระบบ และงานตกแต่งต่างๆ  

หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516

Project information