ลวดผูกเหล็ก
  • 04.jpg
  • WIRE.jpg
  • AnnealingWire01.jpg
  • AnnealingWire03.jpg
  • AnnealingWire04.jpg

ลวดผูกเหล็ก หรือที่เรียกกันว่า Black Annealing Wire โดยปกติแล้วเส้นผ่าศุนย์กลาง Diameter จะอยู่ที่ 1.25 มม. และเบอร์ 18 เป็นเบอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด ลวดผูกเหล็กจากบริษัทวีซีเอสเอเชียผ่านมาตรฐานมอก.  

หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม

Project information