เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย
  • 01.jpg
  • Construction-Steel-Round-Bar.jpg
  • Construction-Steel-Round-Bar.jpg
  • DeformedBars02.jpg
  • DeformedBars03.jpg
  • DeformedBars04.jpg

"เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย หรือที่เรียกว่าDeformed Bar เป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่อยู่ในประเภทของเหล็กเส้น " การใช้งานนั้นจะเน้นไปส่วนของงานคอนกรีตมากกว่างานเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวเสาหรือตัวคานเพราะมีการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานดี โดยทั่วไปแล้วจะถูกเรียกว่า DB ซึ่งเป็นตัวย่อในการใช้งาน เกรดของเหล็กเส้นกลมข้ออ้อยนั้นจะใช้ SD 30, SD40,และ SD 50 กันซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยและแทบอุตสาหกรรมตะวันออก โดยทั้งสามเกรดนี้ แตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพ strength ความยืดหยุ่นและคงทนทางเคมี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้หลายๆโรงงานได้ยกเลิกการผลิต SD30 ออกเหลือเพียง SD40 เท่านั้น มาตรฐานเหล็กเส้นข้ออ้อยของวีซีเอสเอเชียผ่าน มอก. หรือ TIS 24-2548 ทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 10มม. - 32 มม. และมีความยาว 10 เมตรและ 12 เมตร

 

เหล็กข้ออ้อย
เกรด ความหนา น้ำหนัก (kg)
(mm.) 1M. 10M. 12M. 
SD30 10 0.616 6.16 7.39
12 0.888 8.88 10.66
16 1.578 15.78 18.94
20 2.466 24.66 29.59
25 3.853 38.53 46.24
28 4.834 48.34 58.01
32 6.313 63.13 75.76
SD40 10 0.616 6.16 7.39
12 0.888 8.88 10.66
16 1.578 15.78 18.94
20 2.466 24.66 29.59
25 3.853 38.53 46.24
28 4.834 48.34 58.01
32 6.313 63.13 75.76
SD50 12 0.888 8.88 10.66
16 1.578 15.78 18.94
20 2.466 24.66 29.59
25 3.853 38.53 46.24
28 4.834 48.34 58.01
32 6.313 63.13 75.76

หมายเหตุ: เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ +66 (38) 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม

Project information